Przychody i koszty szkoleń

Przychody szkolenia

Kiedy dodasz nowych uczestników do szkolenia, system bs4 mentor automatycznie zsumuje ceny końcowe za uczestników i przedstawi je jako sumę przychodów szkolenia.

Przyznanie rabatu lub dodanie następnego uczestnika powoduje aktualizację wartości.

Koszty szkolenia

Korzystając z zakładki Koszty w kartotece szkolenia, możesz dodawać wydatki, jakie ponosisz z tytułu danego szkolenia.

Wartości tych pozycji są sumowane i przedstawiane w systemie jako koszty szkolenia.

Zobacz także

Rentowność szkolenia