Case Studies

"Na decyzję o wyborze oprogramowania firmy bs4 wpłynęły przede wszystkim: szeroki zakres oferowanych usług oraz otwartość na prace konfiguracyjne. Program umożliwił dobudowanie wielu nowych funkcjonalności, przygotowanych specjalnie na nasze potrzeby. Co więcej, w WOKiSS woleliśmy uniknąć używania pojęcia „kontrahent”, zależało nam na zachowaniu nomenklatury samorządowej, co dla systemu bs4 nie było problemem."

logo plus edukacja

"Pracować bez niego to dla nas mniej więcej tak, jakby próbować robi notatki bez długopisu. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania i zarządzania wielooddziałową działalnością bez dopasowanego systemu CRM. [...] Co dla nas równie bardzo ważne, system bs4 przypomina żywy organizm i możemy cały czas go rozwijać."

"System bs4 Intranet sprawdza się w działalności jaką prowadzą firmy szkoleniowe. Dokładne planowanie zadań i ścieżek decyzyjnych pozwala usprawnić pracę i zaoszczędzić czas potrzebny na obsługę Klienta, natomiast rejestracja każdej interakcji z klientem gwarantuje ciągłą dbałość o jego satysfakcję."

"Program ten pozwala na sprawne zarządzanie informacją o kontrahentach oraz nadzorowanie pracy personelu. Daje też możliwość monitorowania rynku i konkurencji przez systematyczne zbieranie danych w bazie wiedzy."

"Bardzo ważny był dla nas wybór elastycznego oprogramowania, pozwalającego z jednej strony na dopasowanie się do potrzeb naszych klientów, z drugiej jednak mogącego zachować zasady narzucone przez jednostki nadzorujące działalność certyfikacyjną, czy odbiorową Spółki."